ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul si acvacultura (completata si modificata de Legea 317/2009

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul si acvacultura (completata si modificata de Legea 317/2009

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 23/2008 privind pescuitul si acvacultura (completata si modificata de Legea 317/2009)