Потопяеми садки– решения за рибовъдни стопанства

Прекомерният риболов и световната икономическа ситуация оказаха натиск върху рибовъдството в повечето държави към преориентиране и търсене на нови решения за развитие. Отглеждането на риба в плуващи садки (потопяеми садки) печели доверието у р

ибарите през последните години, а в Румъния този отрасъл продължава да се развива. Предлагаме специални мрежи за садки плаващи и решения за изграждане на рибовъдни стопанства.

  1. Садки от многонишкова мрежа с възли

Влакното на мрежата е изградено от полиамид PA 6.6 с високо качество.

Размери и основни характеристики:


  1. Садки от Многонишкова мрежа без възли

Този вид мрежа е по-нееластична от полиамидната мрежа, като дебелината на влакното и размера на окото могат да се регулират в зависимост от нуждите.

Размери и основни характеристики:


  1. Защитни капаци за плаващи садки и водоеми.

Размери и основни характеристики:

Над садки за риба се монтират специални капаци от мрежа с големи очи които предпазват малките риби от атаки от страна на птици.
В случая с видове риба, която скача над водната повърхност, трябва задължително да се монтира този тип мрежа над водоемите за развъждане.

Поискай оферта!